woensdag 27 mei 2009

Raad van Hoofdcommissarissen wil rechtsongelijkheid

Geweld of belediging naar iédere burger zou strafbaar moeten zijn. Een ambtenaar is niet meer dan een gewone burger, maar zo voelen zij zich wel. Zij vinden zichzelf twee keer zo veel waard als een burger die niet in overheidsdienst is. Korpschefs willen een soort van apartheid invoeren door voor hun collega's aparte regels te wensen. Volgens de korpschefs gaat er van het besluit van de rechter een verkeerd signaal uit door wangedrag tegen politiemensen niet twee keer zo zwaar te bestraffen. Het beledigen van een kassajuffrouw is in hun discriminerende ogen minder erg, dan agressie naar een politie-agent. Deze rechtsongelijkheid moet uit de hoofden van de discriminerende korpschefs worden gebannen.

Iedereen is gelijk, maar zij zijn twee keer zo gelijk als niet-politiemensen, menen de korpschefs. De Raad van Hoofdcommissarissen wil nog meer rechtsongelijkheid creëeren en het Openbaar Ministerie gaat hier in mee en stelde dubbel zo hoge straf als eis tegen geweldsplegers. Ambtenaren van het Openbaar Ministerie zijn van mening dat mensen met een publieke taak extra bescherming nodig hebben, omdat zij zich ten gunste van de maatschappij in moeilijke situaties moeten begeven.

De rechter oordeelde dat omgaan met agressie en geweld nou eenmaal bij hun werk hoort. Desondanks discrimineerde de rechter lustig met de korpschefs en het Openbaar Ministerie mee, door in deze zaak waarbij hulpverleners betrokken zijn iets hogere straffen op te leggen dan dat hij in een strafzaak van burgers tegen burgers zou doen. Dat het hier om ongewapende ambulancemedewerkers gaat zou niet ter zake moeten doen. 

Een Amsterdammer kreeg zestig uur taakstraf wegens verzet bij zijn aanhouding, terwijl dat veertig uur was geweest als hij op een niet-politieagent had gereageerd. Discriminatie is bij wet niet toegestaan en toch overtreedt de rechter hier de wet. Dat zou niet moeten kunnen en hopelijk gaan de veroordeelden in hoger beroep om deze rechtsongelijkheid de wereld uit te helpen. Daarbij komt dat politiemensen bewapend zijn met vuurwapens, wat voor anderen niet toegestaan is. Wat verdediging tegen geweld betreft staan zij daardoor al een stuk sterker, waardoor ze al helemaal niet meer over zwaarder straffen moeten zeuren.

De rechter zei dat ambtenaren in functie altijd met respect behandeld moeten worden. Respect is niet af te dwingen. Respect kan men verdienen, als men bijvoorbeeld eens een keer respectwaardige prestaties levert. De politie in Nederland levert geen behoorlijke prestaties, laat staan respectwaardige prestaties, dus rest de vraag waar dat respect dan vandaan moet komen? Deze uitspraak van de rechter raakt daardoor kant noch wal! Laat de politie eerst eens er voor gaan zorgen dat de burgers bepaalde bewijzen krijgen die aantonen dat dienders in de toekomst respect kunnen gaan verdienen.

Indien men meegaat in het gedachtengoed van deze staatsdiscriminatie, dan kan men ook andersom stellen: geweld tegen politiemensen moet voortaan voor de helft bestraft worden omdat politiemensen zich twee keer beter kunnen verdedigen dan ongewapende burgers. Beter is om helemaal niet in dat gedachtengoed mee te gaan en in alle gevallen van geweld passend en gelijkwaardig te straffen. Nederland zou een mooi en rechtvaardig land moeten zijn, waar rechtsgelijkheid heerst. Helaas is dat niet zo. Het is voor Nederlandse burgers walgelijk om te moeten meemaken dat ambtenaren voor zichzelf steeds meer rechten opeisen, terwijl zij aan de burgers steeds meer plichten en steeds minder rechten opgeleggen.

Dit land is heel, heel diep gezonken.

2 opmerkingen:

  1. is dit een pleidooi voor oprichten van weerkorpsen als de wa?

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Lijkt me niet. Waar maak jij dat uit op?

    BeantwoordenVerwijderen