maandag 2 maart 2009

Nederland is een fascistoïde dictatoriale monarchie

WijVertrouwenStemComputersNiet.nl

Zij vertrouwen stemcomputers niet en leggen glashelder uit waarom zij geen vertrouwen hebben in door de Nederlandse staat opgedwongen onbetrouwbare kiesmachines:

Wij vertrouwen stemcomputers niet :

Stemcomputers maakten verkiezingen oncontroleerbaar

'Wij vertrouwen stemcomputers niet' eiste vanaf juli 2006 dat elke stem op zijn eigen stuk papier achterblijft in het stemlokaal. En zo zal het vanaf nu ook gaan, het kabinet heeft op 16 mei 2008 besloten dat Nederland voorlopig alleen nog met het rode potlood stemt. Een vervanging van de stemcomputers komt er niet.

Voorstanders controleerbare verkiezingsuitslagen wereldwijd winnenderhand!

Nederland is om, en ook veel Amerikaanse staten eisen nu (na grote problemen) dat er een papieren kopie is. Californië heeft stemcomputers de facto buiten spel gezet. De Engelse kiesraad wil af van alle pilots met elektronisch stemmen. In Ierland heeft men de reeds aangeschafte Nederlandse stemcomputers na onderzoek terecht naar een opslagloods verbannen. Quebec en Italië zien geheel af van stemcomputers en naar aanleiding van ons onderzoek zijn de Nedap stemcomputers nu ook in Duitsland in opspraak. In veel landen wordt actie gevoerd en stemmen zonder papieren kopie is wereldwijd op zijn retour."

Kort gezegd wil geen enkele eerlijke democratisch gezinde persoon zijn mening laten refereren aan een frauduleuze gemanipuleerde antieke elektronische centrale verwerkings eenheid.

Dit initiatief van burgers als Rop Gonggrijp is een succes, de stemcomputer is nu eindelijk verboden. Het is opvallend dat dit niet door ambtenaren is gedaan, die vonden dit onrecht blijkbaar allemaal wel best. Maar dit alles gaat niet ver genoeg. Het verbieden van antidemocratische stemcomputers wil niet zeggen dat Nederland daarmee veranderd is in een democratie.

Als men stemcomputers wegens antidemocratisch karakter verbiedt, illegaal verklaart, dan kan men verkiezingsuitslagen die middels diezelfde stemcomputers tot stand gekomen zijn niet voor legaal houden. De verkiezingsuitslagen die met de stemcomputer tot stand zijn gekomen zijn illegaal. Dat houdt in dat de huidige machthebbers op een andere manier aan de macht zijn gekomen dan door democratische verkiezingen. Men noemt dat een stille staatsgreep.

De Geheime Dienst van het Koninkrijk der Nederlanden

Aivd: “Vanuit de brede visie op de democratische rechtsorde is er wel degelijk sprake van een bedreiging als men via democratische weg de democratische rechtsorde probeert te vernietigen of te ondermijnen. Het is zeker geoorloofd ertegen op te treden en er in elk geval overheidsbeleid tegen te ontwikkelen. Bij bepaalde vormen van actief nastreven van anti-democratische doelen, zelfs al worden daarbij democratische middelen gebruikt, mag de overheid ingrijpen.”

Zonder vrije controleerbare verkiezingen waarbij men anoniem volksvertegenwoordigers stemmen kan, daar kan men niet spreken van democratie. Door het decennia lang ontbreken van vrije verkiezingen is Nederland geen democratie. En daar waar geen democratie is, daar is ook geen democratische rechtsorde. AIVD kletst dus maar wat uit hun nek. Het is de anti-democratische overheid die de democratie in de weg staat, het was een burgerinitiatief om de anti-democratische stemcomputers te laten verbieden. De AIVD zou er goed aan doen de anti-democratische machthebbers in Den Haag af te zetten en de weg vrij te maken voor vrije verkiezingen en democratie.

Hoe noemt men machthebbers die met antidemocratische middelen aan de macht zijn gekomen? Juist: fascistoïde dictators! Hoe noemt men ambtenaren die collaboreren met zo'n regime? Juist: fascisten! Nederland is een fascistoïde dictatoriale monarchie!

Het wordt hoog tijd dat de UNo-blauwhelmen Nederland binnenvallen, de machthebbers in Nederland arresteren en naar het Vredespaleis brengen voor een tribunaal tegen deze machthebbers wegens schending van de mensenrechten van de Nederlanders. Meteen daarna moeten verkiezingen uitgeschreven worden, die door de UN gecontroleerd worden, zodat de dictatuur Nederland wordt omgevormd tot een directe democratie.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten