maandag 2 maart 2009

Zinloos geweld in Nederland toegestaan (1)

Bussum - Op 6 augustus 2006 werd een huurder in het huis te Bussum waar deze toen woonde ernstig mishandeld door huisjesmelker Maurits K. De huurder werd door Maurits K. in zijn woning met een sleutel hard op het hoofd geslagen, terwijl deze voorover gebukt stond en daardoor de klappen niet kon zien aankomen. Na drie keer tot bloedens toe door de verhuurder te zijn geslagen vond de huurder het welletjes en verdedigde zich tegen dit excessieve geweld middels een sleutelbos die hij onderwijl van de grond opgeraapt had. De aanvaller staakte daarop zijn harde lichamelijke geweld. De aanvaller Maurits K. vluchtte een naastgelegen woning binnen, waar hij tevens eigenaar en huisjesmelker van is.

Het slachtoffer belt het alarmnummer 112. De aanvaller Maurits K. komt even later naar buiten en het slachtoffer meldt hem dat de politie is gewaarschuwd en dat hij op de komst van de agenten moet wachten. Dat doet Maurits K. niet, springt in zijn auto en slaat op de vlucht. Verderop in de straat komt de politiewagen hem tegemoet gereden en hij besluit niet verder te vluchten maar om te draaien en de politiewagen te volgen.

Het slachtoffer verzocht de agenten de mishandelaar te arresteren. In plaats van dat de dader Maurits K. in de boeien geslagen werd, legden de agenten de polsmofjes aan bij het slachtoffer. Het slachtoffer protesteerde en zei dat dit omgekeerde wereld is, terwijl omwonenden verbaasd toekeken. Het onschuldige slachtoffer werd op de achterbank van de politiewagen gezet en naar het politiebureau in Huizen gereden.

Onderweg wordt de geboeide burger meermaal geintimideerd. Na enige uren onterecht in een cel van het politiebureau van Huizen gezeten te hebben kwam een officier van justitie de cel binnen en vroeg wat er gebeurd was. Het slachtoffer legde uit dat deze zich verdedigd heeft tegen het geweld van Maurits K. uit Hilversum. Het gesprek duurde hoogstens een minuut.

Later wordt het slachtoffer uit de cel gehaald en deze wenst aangifte doen tegen Maurits K. Dat wordt door de twee vrouwelijke verhoorders geweigerd. Eerst eisen zij een verklaring, typen dat tergend traag meer dan de helft overslaand in hun computer middels het tweevingertypsysteem en dwingen dat te moeten ondertekenen als voorwaarde om vrijgelaten te kunnen worden. Dat is reinste chantage en afpersing. Pas daarna nemen deze trage tiepmiepjes in vijf minuten een copy-paste-aangifte op die verwijst naar de afgedwongen verklaring. Het slachtoffer wil aangifte doen van poging tot doodslag maar dat wordt door de beide verhoorders geweigerd, zij willen de aangifte naar hun eigen hand zetten. Daarna krijgt het slachtoffer eindelijk zijn persoonlijke bezittingen terug en wordt vrijgelaten uit het kleine benauwde zweterige hok. Het geintimideerde slachtoffer moet zelf maar uitzoeken hoe hij op zijn blote slippers thuiskomt.

Vandaag is het zo'n tweeenhalf jaar later en van de officier van justitie is nooit meer wat vernomen. Geen sepot, geen brief, geen gesprek, geen strafvervolging van de dader, geen rechtszaak, helemaal niets. De mishandelde huurder is logischerwijze een maand na de mishandeling verhuisd naar een andere gemeente. Het OM laat het slachtoffer in de kou staan. Mishandeling en zinloos geweld zijn in Nederland dus gewoon toegestaan, zo toont het bovenstaand relaas aan. Beide agenten, de twee verhoorders en de officier van justitie zouden wegens falend gedrag oneervol ontslagen moeten worden, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Zinloos geweld is namelijk toegestaan in Nederland en bovendien gewenst.

Ga maar na: wie heeft belang bij het voortbestaan van criminaliteit in dit land? Juist: de politie, het OM, beveiligingsbedrijven en de verzekeringsmaatschappijen. Het is hun belang dat criminaliteit blijft vooortbestaan want daar aan ontlenen zij hun bestaansrecht. De politie is er alleen voor zich zelf en haar knuffelallochtoontjes en niet voor de autochtone burgers. Helaas is het slachtoffer van dit structureel incident geen noord-afrikaan, anders was de dader Maurits K. allang door de racistische politie Gooi en Vechtstreek in de bak gegooid.

Dit land is heel, heel diep gezonken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten