woensdag 27 mei 2009

Lintje voor homofobe terreurgoedprater


Een imam die een lintje krijgt, daar zit een luchtje aan. Eens even kijken wat er op het internet over deze persoon te vinden is. Weinig mensen hebben van de arme Hamzeh Zeid Kailani gehoord. Op de website van Pauline de Bok is op zeven webpagina's meer over hem en zijn levensloop te lezen. Hamza Zaid Kailani is in 1934 geboren in de kustplaats Akka. Sinds 1965 verblijft hij in Nederland. Hij was lange tijd werkzaam als geestelijk verzorger in de gevangenis van Utrecht. Hij was onder meer actief voor de Utrechtse Migrantenraad, de werkgroep Pniël voor buitenlandse werknemers, de Interkerkelijke Stichting Kerken en Buitenlanders, de werkgroep Morele Herbewapening/Initiatives of Change, het 'Ambassadors for Peace'-initiatief, de werkgroep Vrede van Utrecht en eerste islamitische geestelijk verzorger in de gevangenis.

Hij woont in de Utrechtse wijk Oog in Al op de bovenste verdieping van een oude flat. In januari 2002 verloor hij helaas zijn vrouw aan borstkanker. Ze spraken heel respectloos in het bijzijn van Nederlanders in het arabisch met elkaar. Hun dochters studeren in Nabloes. De één komt uit Dubai en de ander uit de "Palestijnse" gebieden. Niet echt een familie van voorbeeldige integratie en assimilatie in Nederland. Hij is fel tegen Israel. Hamzeh Zeid Kailani legt de schuld van de haat en de wrok van de Arabieren jegens het Westen bij Amerika en Israël.
Een lintje voor Hamzeh Zeid Kailani - 13/05/2009

Hamzeh Zeid Kailani, Palestijnse Nederlander, kreeg op 29 april 2009 de Koninklijke onderscheiding van Ridder van Oranje-Nassau. Burgemeester Aleid Wolfsen van Utrecht wees in zijn toespraak op de tientallen jaren dat Hamzeh zich in Nederland heeft ingezet voor een dialoog tussen moslims christenen en joden. Hij noemde dat Hamzeh in de tijd van de komst van de eerste gastarbeiders een van de oprichters was van de Interkerkelijke Stichting Kerken & Buitenlanders (ISKB)en dat hij zich aansloot bij verschillende andere initiatieven waaronder Initiatives of Change (IofC) om die dialoog verder inhoud te geven en in praktijk te brengen.

‘U bent er altijd op uit begrip tussen mensen te kweken.’ De burgemeester wees er ook op dat hij jarenlang moslim geestelijk verzorger was in gevangenissen en TBS-inrichtingen en dat hij 'Kernmomenten van de Islam' schreef en bijdroeg aan verschillende andere publikaties.
De antidemocratisch benoemde burgervader van Utrecht en censor wil de feiten over deze man niet zien. Sterker nog, hij draait de boel op z'n Pvda's gewoon om. Met Amerika en Israel de schuld van de haat en de wrok van de Arabieren geven kweek je geen begrip tussen mensen. Anja Meulenbelt zal vast een groot fan van deze man zijn, al komt zijn naam niet op haar weblog voor. Op de website van Gelderland Krijgt Kleur is zijn naam wel terug te vinden:
Hamza Zeid kailani: "Het begint altijd van christelijke zijde. Dan willen ze weer eens over homoseksualiteit praten. Zij vinden dat het moet kunnen, en dan antwoorden wij beleefd en genuanceerd dat het van de islam niet mag. Dan moet je daar niet over blijven doorhakken, alsof je jouw standpunt wilt opleggen. Met onderwerpen als homoseksualiteit en kerken in Mekka zijn we klaar. Wie erop doorhamert is niet respectvol bezig."
Geweldloos praten is respectloos maar geweld toepassen is respectvol, volgens hem. De schuld altijd bij een ander leggen, het bekende islamitische klaagliedje van de slachtofferrol. Terrorisme vindt hij blijkens onderstaand citaat uit de Trouw van 26 juli 2005 wel respectvol gedrag:
Volgens de Utrechtse imam van Palestijnse afkomst, Hamza Zeid Kailani staat de islam zelfmoordaanslagen ' tegen de bezetter van je land' toe. Er is een hadith, een uitspraak van de profeet, die zegt dat het mag, mits je er geen onschuldige vrouwen, oude mensen, kinderen of bomen mee doodt. Over het algemeen levert zo'n aanslag meer schade dan oplossing. Toch heb ik er wel een klein beetje begrip voor.
Spreken over homoseksualiteit mag niet van de islam volgens deze imam. Dit taboe is overduidelijk een vorm van homofobie. Hij raadt aan homo's thuis op te sluiten todat ze berouw tonen en hun leven willen beteren. Hij keurt terrorisme tegen mannen goed. Hij is tegen kerken in islamitische landen. Hij is het toonbeeld van onverdraagzaamheid en heeft geen enkel respect voor mensen die niet voldoen aan zijn islamitische normen. Het is onbegrijpelijk dat deze islamiserende antisemitische antichristelijke geweldverheerlijkende homofoob in Nederland geridderd kan worden. Wat is een Koninklijke onderscheiding nog waard?

Update 1: de eerste reactie over deze man op de website van IOFC is weggecensureerd. Deze is helaas niet in de cache bewaard gebleven. IOFC wil de waarheid over deze nare man blijkbaar niet kennen. De tweede reactie (die waarschijnlijk ook snel verdwenen zal zijn) luidt:
Waarom is mijn eerdere reactie weggehaald? Mag men de minder plezierige waarheid over deze homofobe man niet weten? Wat is dit voor belachelijke censuur? http://tinyurl.com/ofgckd

Update 2: voor de tweede maal heeft Iofc gecensureerd. Ditmaal is de hier bovenstaande link naar dit artikel weggehaald. Het is nu wel duidelijk wat de werkelijke intensies van Iofc zijn. Iofc verdedigt homofobie, extremisten, antichristenen, antisemieten en houdt er een goebbeliaanse wijze van censureren op na. Kritiek willen ze niet horen. Iofc is een zieke organisatie geworden, sinds de naamwijziging van Morele Herbewapening in Initiatives of Change. Frits Philips draait zich om in zijn graf voor de wanvertoning van Iofc.

Update 3: voor de derde maal heeft Iofc gecensureerd. Nu zijn alle reacties verdwenen en is reageren niet meer mogelijk. Het is tekenend voor deze zieke fascistoïde organisatie, dat zij homofobe extremisten steunt en de waarheid over deze haatzaaier niet wil weten. Josef Goebbels zou apetrots op Iofc zijn.

Dit land is heel, heel diep gezonken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten