donderdag 28 mei 2009

Himmler's bewondering voor de islam

Bij de redaktie van dit weblog is Emerson Vermaat bekend als een buitengewoon hoogintelligent en goed geïnformeerd persoon en een uitstekend gedegen onderzoeksjournalist. In het verleden werkte hij onder andere voor actualiteitenprogramma's van de Nederlandse publieke omroep. Hij is schrijver van een grote Nederlandse studie over tijdelijke allianties tussen extremisten: "Nazi's, Communisten en Islamisten". Vermaat is zeer goed op de hoogte van de geschiedenis en schreef het artikel "Heinrich Himmler's Remarkable Admiration For Islam: "It Promises Beautiful Women In Heaven"". Omwille van de lengte en auteursrechtelijke redenen zijn slechts delen van het hele artikel overgenomen. Het hele artikel kunt U lezen door hier te klikken. De door Google vertaalde versie is hier te lezen.

Enkele vertaalde citaten uit het artikel:
Heinrich Himmler [...] is een van de grootste massamoordenaars van de 20e eeuw. Niet alleen was hij direct verantwoordelijk voor de dood van ten minste zes miljoen Joden, maar ook voor de dood van talloze anderen van wie de meesten behoorden tot de zogenaamde "inferieure rassen" of simpelweg het nazisme haatten.

Minder bekend is het feit dat dezelfde Heinrich Himmler de islam van harte omarmde. Hij bewonderde de religie van de moslims omdat zij beloofde, dat er sprake zal zijn van "mooie vrouwen in het paradijs voor hen die sterven in de strijd."

"Mohammed wist dat de meeste mensen ontzettend laf en dom zijn. Dat is de reden waarom hij twee mooie vrouwen op iedere dappere krijger die sterft in de strijd beloofde. Dit is het soort taal die een soldaat begrijpt. Wanneer hij van mening is dat hij in het hiernamaals op deze manier zal worden ontvangen, zal hij bereid zijn om zonder angst voor de dood zijn leven te geven."

Grootmoefti van Jeruzalem Amin Al-Husseini [...] zei dat de nationaal-socialistische en de islamitische wereld grotendeels parallel liepen. "De Duitsers zijn de echte vrienden van de 400 miljoen moslims," voegde hij toe.

Himmler vertelde zijn masseur Felix Kersten op 2 december 1942, dat hij ernstige boeken over de "Moslim godsdienst" leest. Toen de oorlog voorbij was, zei hij, wilde hij met het oog op de voortzetting van zijn studies zelf een bezoek aan islamitische landen brengen. "Kijk, hoe verstandig ("vernünftig") van deze godsdienst is."

"Indien de Mohammedanen (in 1683 bij Wenen) zouden hebben gewonnen, dan zouden de christelijke kerken gedepoliticeerd zijn."

Er is iets anders dat Himmler en de militante moslims gemeen hebben. Beide geloven in polygamie en het verwekken van veel kinderen.

Militante moslims, maar ook veel Egyptenaren, Syriërs en Saudis, omhelzen een virulente vorm van anti-semitisme.

Als Himmler - zoals Eichmann en Brunner - op een of andere manier zou hebben weten te ontsnappen uit nazi-Duitsland, dan zou hij waarschijnlijk hebben geprobeerd te vluchten naar een safehaven in een islamitisch land of een Latijns-Amerikaans land.
Afgezien van enkele religieuze elementen is islam eigenlijk geen religie te noemen maar een oorlogsdoctrine of politiek militaire ideologie. De koran is te lezen als een soort "Handboek voor de soldaat", een militair-strategische handleiding van do's en dont's voor militairen. Vanwege de religieuze elementen wordt islam een religie genoemd. Met andere woorden: als islam een religie is, dan is bijvoorbeeld vrijmetselarij dat vanwege aanwezige religieuze elementen ook. Vrijmetselarij is echter geen religie, zowel volgens haar leden als de niet-leden.

Imam Hamza Zaïd Kailani praatte blijkens bovenstaand verhaal onzin als hij beweert dat: "[...] in de praktijk zijn christenen gewelddadiger dan moslims gebleken. Denk maar aan de kruistochten en de holocaust." Alsof de holocaust door vrome christenen is bewerkstelligd...

Bronnen:

- Het Vrije Volk
- Militantislammonitor met een uitgebreide lijst van de bronnen waar Vermaat uit putte.

Dit land is heel, heel diep gezonken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten