donderdag 4 juni 2009

Europese verkiezingen: bedrog en misleiding

Eindelijk de eerste democratische verkiezingen na afschaffing van de frauduleuze antidemocratische stemcomputers, te gek, leuk! Zou je denken. Niets is minder waar.

Een autochtone volwassen Nederlander, voorzien van Nederlands paspoort, die al jaren officieel in zijn woonplaats Hilversum ingeschreven staat, kan vandaag toch niet stemmen. De gemeente Hilversum heeft verzuimd aan hem een stempas te doen toekomen. De man heeft in eerste instantie geklaagd bij stembureau 1 in het stadhuis van Hilversum. Daar is hij doorverwezen naar gemeente-ambtenaren die over de verkiezingen gaan. Een ambtenaar legde uit, dat de deadline voor het verkrijgen van de stempas gisteren op 3 juni 2009 om 14.00 uur was gesteld en dat daar in de media uitgebreid over gecommuniceerd is.

De redaktie van dit weblog heeft de media nagetrokken, maar heeft over de genoemde deadline van 3 juni 2009 om 14.00 uur niets gevonden. Een blik op de website www.hilversum.nl leert, dat de gemeente helemaal niets daarover heeft medegedeeld. Oordeelt u zelf door hier te klikken. Ook een speurtocht door de meest recente uitgave van het plaatselijke suffertje "Gooi- en Eembode" leverde niets op. Op pagina 6 (A1.710.6) rechtsonder van de uitgave op 28 mei 2009 staan alleen de openingstijden van de stembureau's vermeld. Op pagina 20 (A1.710.20) staat letterlijk te lezen (zie foto, klik voor een vergroting):
DIENST INWONERS AFDELING PUBLIEKSZAKEN

Stemmen met stempas en geldig identiteitsbewijs tijdens Europese verkiezingen 4 juni a.s.

De burgemeester maakt bekend, onder verwijzing naar artikel 9, lid 2 van het Experimentenbesluit, dat de kiezer op 4 juni aanstaande verplicht is tezamen met zijn/haar stempas een geldig legitimatiebewijs in de zin van artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht te overleggen. Zonder een dergelijk identiteitsbewijs kan er niet worden gestemd.
De op één na laatste zin van de inhoud van het artikel is niet juist, immers kent Nederland geen stemplicht, dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld België. Aan de zin had "voor de kiezers die vrijwillig gaan stemmen" toegevoegd moet worden.

In de laatste zin van het krantenartikel staat letterlijk: "Zonder een dergelijk identiteitsbewijs kan er niet worden gestemd." en daar wordt met geen woord gerept over het moeten hebben van een stempas. Uit de laatste zin kan men opmaken dat het tonen van een identiteitsbewijs volstaat. Er staat immers niet: "Zonder een dergelijke stempas kan er niet worden gestemd." De tekst zonder deze noodzakelijke toevoeging is ernstig misleidend.

In de ambtelijke mededeling wordt gesproken over artikel 9, lid 2 van het Experimentenbesluit. Op het wereldwijde web heeft de redaktie niets anders terug kunnen vinden dan dat deze regeling per 18 april 2009 is komen te vervallen. De oude regeling is niet van toepassing op de gedupeerde stemwillige, immers wilde hij niet op afstand kiezen en ook niet in een andere gemeente. Als U als lezer van dit weblog meer duidelijkheid kan geven, bijvoorbeeld middels een verwijzing naar een webpagina, dan kunt U dat hieronder in de reacties vermelden.

Eveneens irrelevant is een schrijven van burgemeester Bakker op 20 april 2009 (zie afbeelding, klik voor een vergroting) dat de gedupeerde stemgerechtigde van een ambtenaar overhandigd kreeg. Dit schrijven gaat over stemmen in een andere gemeente dan de eigen woonplaats en dat is bij deze gedupeerde, die wil stemmen in zijn woonoord, niet van toepassing. De brief blijkt een kluitje-in-het-riet verhaal (KIR-Nota) te zijn.

Een ambtenaar van de afdeling Publiekszaken wees de gedupeerde stemgerechtigde op het volgende artikel. Op de website van het ministerie van binnenlandse zaken is op pagina 4 van deze gemeentelijke circulaire (PDF-formaat) het volgende te lezen:
d. Uniforme termijn aanvragen vervangende stempas

Indien een kiezer zijn stempas kwijt is of deze niet heeft ontvangen, kan hij een nieuwe stempas aanvragen. Zonder kan hij immers zijn stem niet uitbrengen. Bij de vorige experimenten stond het gemeenten vrij, na het verstrijken van de officiële termijn - 5,dagen voor de verkiezing- te bepalen dat een vervangende stempas op een later tijdstip kon worden verstrekt. De flexibele termijn voor het aanvragen van een vervangende stempas leidde blj voorgaande experimenten tot onduidelijkheden voor de kiezer. Om dergelijke onduidelijkheden te voorkomen is de termijn waarbinnen een vervangende stempas kan worden aangevraagd voor alle gemeenten gelijk getrokken. In artikel 5 van het Tijdelijke experimentenbesluit KoA is geregeld dat een kiezer uiterlijk twee dagen voor de verkiezingen nog een vervangende stempas kan verkrijgen. Dit is in lijn met de bevindingen van de evaluaties, het rapport van de Adviescommissie inrichting verkiezingsproces en een aantal adviezen van de Kiesraad. De termijn van twee dagen wordt gehanteerd om het voor alle gemeenten mogelijk te maken het register van ongeldige stempassen tijdig te kunnen opmaken en te verspreiden.
Waar de deadline van 14.00 uur op 3 juni 2009 voor het aanvragen van een (vervangende) stempas vandaan komt, wordt verder niet duidelijk. Op de gemeentelijke website staat duidelijk vermeld, dat de afdeling Publiekszaken op woensdag tot 13.00 uur is geopend. Zijn de Hilversumse ambtenaren zo ijverig, dat zij van 13.00 tot 14.00 uur hun welverdiende middagpauze opofferen?

In de wandelgangen van het hilversumse raadhuis heeft de misleidde man de burgemeester Ernst Bakker (D'66) van Hilversum hierover aangesproken. De burgervader kon volgens eigen zeggen niets doen om de stemgerechtigde man een geldige stempas te verschaffen. Democratie en echt democratische verkiezingen staan bij D'66 blijkbaar niet erg hoog in het vaandel. Bakker verwees de gedupeerde door naar een ambtenaar van de afdeling Publiekszaken, die maandag a.s. (nadat de stembureau's gesloten zijn) pas telefonisch bereikbaar is. Burgemeester Bakker deelde en passant mee, dat zo'n 150.000 Nederlanders vandaag niet kunnen stemmen. Wat nou democratie?

De stembureau's zijn op het moment van publicatie van dit artikel nog niet gesloten, en toch mag een autochtone Nederlander, die aan alle eisen voldoet en heeft voldaan en te goeder trouw handelt, toch niet kiezen. Hij is blijkbaar niet de enige. De verkiezingsuitslagen kunnen derhalve niet voor geldig worden verklaard. De hele Europese verkiezing moet opnieuw gedaan worden en wel zo snel mogelijk. Reacties kunnen hieronder geplaatst worden.

Dit land is heel, heel diep gezonken.

Update: naar aanleiding van een reactie hieronder deelt de redaktie mede dat bovengenoemde man geen strafblad heeft en zijn burgerrechten niet zijn ontnomen.

6 opmerkingen:

 1. hij zal wel een strafblad hebben met ontzegging burgerrechten.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Blijkens het bovenstaande artikel heeft hij geen strafblad en geen ontzegging van de burgerrechten.

  Schande dat dit zo maar kan in Nederland.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Deze onverdachte website (klik hier) heeft het over DRIE ipv twee dagen voor de verkiezingen.

  Kennen de ambtenaren hun eigen wetten uit te voeren eigenlijk wel?

  BeantwoordenVerwijderen
 4. iedereen word geach de wet te kennen mijn bips.

  supsidiesuigers kenne hunnie eigesten regels enne wetten nie.

  BeantwoordenVerwijderen
 5. Als de bewering van de burgermeester van Hilversum klopt (150.000 stemberechtigden kregen geen stempas!)en je telt dit op bij de gegevens, die de nederlandse "gegevensverzamelaars" over deze mensen kunnen hebben, dan kun je uitrekenen, dat hier erg hard werd gewerkt aan een "verkiezingsuitslag in een bepaalde richting". Je moet maar op het juiste idee komen om de "manipuleerbaarheid" van stemcomputers te vervangen door andere "ingrepen"........
  Nieuwe verkiezingen? Zinloos! De "democraten" vinden weer andere foefjes om de zaak te "sturen"..........

  BeantwoordenVerwijderen
 6. @ebjn: daar heb je wel een sterk punt te pakken.

  Als bijvoorbeeld een afrikaans land voor het eerst democratische verkiezingen houdt, dan worden die door de UN blauwhelmen gecontroleerd. Waarom gebeurt dat in dit europese land niet? Zijn onze eerste democratische verkiezingen minder belangrijk dan een verkiezing in een voormalige bananenrepubliek?

  Nieuwe verkiezingen in Nederland zijn wel zinvol, mits ze door de Verenigde Naties en andere internationale waakhonden gecontroleerd worden.

  BeantwoordenVerwijderen