vrijdag 12 december 2008

Gooise moskeeën (1)

Rondom de opening van de Mevlana moskee

Actueel nieuws over een moskee is nog niet eerder op deze weblogsite gepubliceerd, maar dat gaat nu veranderen. Op zondag 19 oktober 2003 vond de officiële opening plaats van de omstreden Mevlana Moskee aan de Geuzenweg. Op de dag des heren wordt normaal gesproken niet gewerkt en dit is een regelrechte belediging voor de autochtone christenen van Hilversum en wederom een frontale aanval op hun geloofsovertuiging.

De nieuwbouw van de moskee heeft ongeveer 1.600.000 euro gekost. Hilversumse mohameddanen hebben naar hun eigen zeggen de helft van het geld al betaald. Voor de andere helft schijnt ergens een lening afgesloten te zijn. Bij welke bank of financier de lening is afgesloten is niet duidelijk geworden, zelfs de verboden Al Taqwa bank is niet uitgesloten van deelname. De hawala-campagne om geld bij elkaar te krijgen gaat dus nog lang door. De voormalige gebedsruimte met koffieloze coffeeshop in het monocultureel centrum is gesloopt en vervangen door een islamofascistisch bolwerk.

De Geuzenweg in Hilversum is al jarenlang verstopt door auto's. De straat is aangelegd in een tijdperk waarin automobielen nauwelijks enige rol speelden, men vervoerde zich destijds te voet en met paard en wagen. Hotel Santbergen werd Media Academie. De straat werd eenrichtingsverkeer om parkeervakken voor auto's te kunnen maken. De straat staat reeds lang voor de bouw van deze haathut al vol blikken op wielen en daar kunnen niet nog meer SUV's aan toegevoegd worden. Toch moest en zou het lelijke betonblok gebouwd worden. Ondanks het feit dat een der weinige overgebleven autochtone ondernemers een familiezaak voert in motoronderhoud en derhalve immer auto's van cliënten in de straat op bezoek heeft staan. De weg staat vol gemotoriseerde koekblikken en een nieuwe ruimte waar nog meer mensen op bezoek kunnen komen draagt niet bij aan het verminderen van het parkeerprobleem.

"Er zijn vele discussies met de buurtbewoners geweest over de nieuwbouw. Men vond dat de moskee niet thuis hoorde in een woonwijk. Uiteindelijk is na twee jaar voorwerk en bouw het er toch van gekomen."

Helaas zijn alle bezwaren in de wind geslagen en vervlogen met de waan van deze dagen. Vingerwijzende welstandscommissies staan klaar om een "hollandschniewbou dakkappelletje" te keuren op "uiterlijke teint" en moet passen in hun voorkeuren der eenheidsworsten. Wee degene, die daar een paar kleurtonen naast de goedgekeurde stalenkaart schildert, die juridisch nat gaat en zijn misdaad ongedaan moet maken. Schijt aan de oorspronkelijke autochtone culturen, alles moet moeltikoelti gemaakt worden. Een knalgele koepel plus minaret moet ineens zomaar kunnen, de lokale kultuur ten spijt. De buren hebben de sjariaistische rechtszaak bij de linker rechter in Islamsterdam verloren ofschoon zij juridisch honderd procent in hun gelijk stonden.

"De buren, leden van de moskee, moslims van buiten Hilversum, niet moslims, de Turkse attachee voor Religieuze Zaken, H.J. Fijn van Draat namens de Raad van kerken, Burgemeester Bakker, vertegenwoordigers van bijna alle fracties uit de gemeenteraad, CDA Tweede Kamerlid Nihat Eski pers en vele andere gasten waren aanwezig."

Het lint werd geknipt door de Nederlandse dhimmi burgemeester Ernst Bakker en de Turkse attachee Nurullah Fidan.


Na het bezichtigen van de moskee en de tentoonstelling kon men eten van Turkse gerechten die door de onderdrukte vrouwen van de moskee en Infoned werden aangeboden. De honderden aanwezigen hebben drie uur lang Turks- en Nederlandstalige muziek van Ozan Çelebi en de blinde zasspeler Ömer Kadan kunnen aanhoren.

Jihadist, taqiyyamoslim en islamiseerder Şerafettin Babacan hoopt dat dit weer een degelijke stap op weg naar integratie van Nederland in de islamgreep is. De dhimmitude burgemeester Ernst Bakker van Hilversum wil deze keer een bijeenkomst tijdens het islamitische vastenritueel ramadan organiseren. Op woensdag 12 november 2003 zijn de organisaties vanaf 16.30 uur in het Raadhuis uitgenodigd voor een gesubsidieerde halalmaaltijd en moeltikoelti diskoessie over een niet nader genoemd thema.GroenLinks-raadslid poldermoslima Aynur Polat gespeeld boos op moskeebestuurders


Bij de opening van de Mevlanamoskee op zondag 19 oktober 2003 werd propaganda voor de Turks-nationalistische organisatie Grijze Wolven gemaakt. In aanwezigheid van tal van Hilversumse hoogwaardigheidsbekleders en maatschappelijk uitgekleedde omwonenden en in de steek gelaten burgers werden in het officiële programma Turkse liederen ten gehore gebracht waarin de symbolieken van de Grijze Wolven werden bejubeld. Van deze propagandaliederen is geen bladmuziek uitgedeeld en geen transcriptie opgemaakt ofschoon het repertoire tevoren vaststond in het georganiseerde programma.

De "Grijze Wolven" is een extremistische nationalistische organisatie "die de Turken Turks wil houden" en Nederland islamitisch segregeert.

Als gemeenteraadslid van GroenLinks probeert Aynur Polat al geruime tijd kontakten aan te knopen met allerlei migrantengroepen en -organisaties in Hilversum. Zij wil namelijk ook dat Nederland zo snel als mogelijk volledig islamiseert.

Bij de opening van de moskee aan de Geuzenweg waren ongeveer honderd mensen aanwezig. Voor de Turkse gasten werden de toespraken door tolk en CDA-infiltrant Serafittin Babacan samengevat en vertaald. De islamitische strijdliederen werden natuurlijk niet in het Nederlands vertaald. Voorzitter van deze moskee İsmet Gülal paste taqiyya toe en ontkende op bekende wijze voor TV Hilversum dat er tijdens de officiële opening van de moskee reklame voor de Grijze Wolven is gemaakt. Hij ging als echte taqiyya-mohameddaan niet in op het vastgestelde feestprogramma en de keuze voor de Turkse veroveringsliederen.

Volgens dhimmi GroenLinks-fractievoorzitter Ineke van de Rotte moet de onmogelijke integratie van vooral Turkse en Marokkaanse migranten in Hilversum worden opgelegd ofschoon niemand anders dat wenst. "Weliswaar hebben we in Hilversum gelukkig niet de allochtonen-problematiek van de grote steden. Maar als allochtone groepen zoals de Turken alleen maar omgaan met andere Turken, als ze alleen maar bij elkaar op bezoek gaan, als ze alleen maar Turks spreken, en als ze niet deelnemen aan 'Nederlandse' activiteiten, dan blijven die groepen eigenlijk gewoon langs elkaar heen leven. Dat is geen integratie", aldus de islamofiele Ineke van de Rotte. Voorstellen tot oplossingen van de problemen heeft ze niet.


Kriminaliteit in Hilversum is dagelijkse kost waar je niet aan went

Op 12 augustus 2004 gooiden aan aantal jongeren wat vensters van de Mevlana Moskee aan de Geuzenweg kaduuk. Een van de buren heeft de politie gebeld. Er schijnt een proces verbaal van te zijn opgemaakt. Zegt men.

In het verleden is het vaker voorgekomen dat op de wanden diverse leuzen zijn geschreven zoals "moslims moeten weg, Turken uit Nederland" en het whitepower symbool. Het zijn gewone dagelijkse gebeurtenissen in Nederland geworden. Wie het daar niet mee eens is moet daar maar aan wennen of emigreren. Welke institutie helpt eigenlijk bij emigratie van autochtone Nederlanders naar veilige gebieden?

Poldergroene linkse moslima blaat: Stelt u eens voor dat u morgenochtend opstaat en uw huis uitgaat. Aan de deur leest u een briefje; "binnenkort komen wij bij u binnen en...". Hetzelfde hoort u de volgende dag van uw buurman. Wat voor gevoel zal u dat geven? Wij mogen blij zijn met de algemene veiligheid van Hilversum. Wel moeten wij steeds meer alert zijn op het feit dat er toename is van kleine criminaliteit. Als daar geen serieuze maatregelen voor getroffen wordt, zullen de gevolgen niet te overzien zijn. Wat kan er aan gedaan worden?

Laat men eens beginnen met handhaving van een eerlijke grondwet en de remigratie van noordafrikaanse, kleinaziatische en westindische draaideurcriminelen die tegen het antidiscriminiseringsbeginsel in een Nederlands paspoort bezitten. Als er mensen zijn die vinden dat alle moskeeën dicht moeten of dat alle buitenlanders Nederland uit moeten, moet dat openlijk besproken worden en maatschappelijke konsekwenties hebben. Met name de jongere autochtone Nederlanders moeten flink ondersteund worden omdat zij de toekomst van Nederland dienen te gaan bepalen. In elk geval moet deze moskee dicht omdat niet aan de bouwvoorschriften en -vergunningen is voldaan.


Burgemeester Dhimmi E. Bakker moet islam appeasen

Op dringend verzoek van verscheidene politieke splintertjes moet de islamofiele burgemeester Ernesto Bin Bakker rond 20 februari 2004 met koefar Veldkamp over de schending van gemeentelijke procedures bij de bouw van de Mevlana-moskee praten. Of dit inmiddels gebeurd is en deze ernstig benadeelde autochtoon nu een schadevergoeding heeft gekregen is als gewoonlijk bij de Nederlandse of soms zelfs Hollandse overheden weer helder onduidelijk.

Volgens GroenLinks-raadslid Iede de Vries is meneer Veldkamp het slachtoffer geworden van onjuist, onvolledig en onzorgvuldig gemeentelijk gedrag.

Taqiyya: Islamitische fraude en misleiding

Een bekende islamitische bedriegingstruuk van mohameddanen voor naieve kafirs is een moslimprojekt kleiner voordoen dan in het in werkelijkheid wordt.

Doordat in het stadhuis twee verschillende bouwtekeningen ter inzage waren gelegd, is de moskee doelbewust een meter dichterbij de woning van de heer kufar Veldkamp gekomen. Daardoor is de bewoner van Geuzenweg 23 in Hilversum een groot stuk privacy kwijtgeraakt en is zijn huis slechts met groot financieel verlies verkoopbaar.

Burgemeester en wethouders vinden dat de heer Veldkamp daarom geen recht heeft op een schadevergoeding omdat er juridisch gezien destijds in hun ogen geen fouten zijn gemaakt. GroenLinks-raadslid Iede de Vries zei dat meneer Veldkamp de dupe is geworden van gemeentelijke onzorgvuldigheden. De heer Veldkamp heeft ettelijke brieven en telefoontjes naar het stadhuis gestuurd en heeft advocaten in de arm moeten nemen. Hij werd door islamofiele ambtenaren uitgelachen toen hij erover klaagde dat de moskee een meter dichterbij zijn huis kwam te staan dan op tekeningen was aangegeven.

"Later is gebleken dat er inderdaad verschillende kaarten en tekeningen ter inzage waren gelegd en daar mag je die man niet de dupe van laten worden", alzo sprak de Femke kaakklem Halsemafan Iede de Vries.

Zie Gooise Moskeeën (2) voor het vervolg van deze echte nachtmerrie van 1001 nachten en langer. Dit land is heel, heel diep gezonken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten