zaterdag 21 juni 2008

Politie moedigt al jaren diefstal aan

Op vrijdag 23 januari 1996 deed Harry Oudesel (44) bij de politie in Hilversum aangifte van diefstal van een partij goederen ter waarde van ruim een miljoen euro uit een voormalige bedrijfshal aan de Meteorenstraat 83 in Hilversum. Daarmee kwam het al zeven jaar durende faillissement van Moresta BV in een nieuwe fase. Het bedrijf was eigendom van zijn vader, die op 11 december 1996 overleed, kort nadat hij een enorm pak slaag van één van zijn klanten had gehad. Enkele maanden later werd het pand van Moresta ontruimd op bevel van een deurwaarder en liet de gemeente de op straat gezette spullen afvoeren. Volgens Oudesel deden talloze gelukszoekers zich tegoed aan de voor het grijpen staande goederen. Niet veel later werd het bedrijf failliet verklaard, waarbij - ook volgens de curator - de gerechtelijke uitspraak was gebaseerd op een valse vordering.

Aangifte van diefstal brengt acht jaar durende affaire in nieuwe fase

VADER DOOD, ZAAK FAILLIET

Gepubliceerd door Ron Couwenhoven:
Een hevig tumult trok op 1 december 1996 de aandacht van vrachtwagenchauffeurs die aan de Gildenstraat in Nijkerk aan het lossen waren. Aan de overkant van de straat was een vechtpartij uitgebroken tussen de 63-jarige Henk Oudesel en een van zijn klanten, die een bedrijfsunit van hem huurde. Henk had die dag de deur van de unit geblokkeerd met een grote stapel betonplaten, zodat er geen muis meer in kon. Hij vond dat eerst de huur moest worden betaald. De bejaarde man was geen partij voor zijn huurder. De vrachtwagenchauffeurs moesten hem ontzetten, waarna hij door de politie ijlings naar het ziekenhuis werd gebracht. "Hij mocht weliswaar gelijk weer naar huis, maar tien dagen later - op 11 december 1996 - overleed mijn ouwe. Hij was zijn bed niet meer uit geweest. Als doodsoorzaak werd een hartaanval vastgesteld. Hij was al hartpatiënt en dat pak slaag heeft hem volgens mij net over de rand geduwd", zegt zoon Harry. "Een half jaar later ging ik eens informeren wat er met zijn aangifte wegens mishandeling was gedaan. 'Niets', was het antwoord van de politie. 'De officier van justitie heeft de zaak geseponeerd omdat de aangever overleden is...'"

"Iedereen kwam met een vrachtwagentje aangesnord om zijn spullen van de straat te pakken"

Henk Oudesel was directeur-eigenaar van Moresta BV uit Hilversum, dat een zeer grote bedrijfshal aan de Meteorenstraat in gebruik had en in Nijkerk een pand met allerlei kleinere bedrijfsunits exploiteerde. Hij handelde in alles wat los en vast zat. Het varieerde van elektronisch afval en vorkheftrucks tot enorme aggregaten en defensieoverschotten. "Vader zag handel in zaken waar niemand wat in zag", zegt Harry Oudesel. "Je moet je het pakhuis van lompenhandelaar Malle Pietje uit de televisieserie Swiebertje voorstellen, maar dan tien keer in het kwadraat. Ik schat dat de handelsvoorraad aan de Meteorenstraat zo'n 5 miljoen euro waard was."

Na de plotselinge dood van de vader laaide een oud conflict tussen Oudesel en twee van zijn zusters weer op, dat erop uitdraaide dat drie zussen en een halfbroer afstand van hun erfrecht deden. "Ikzelf aanvaardde de erfenis niet, maar deed er ook geen afstand van", zegt Oudesel. "Maar nu zit ik wel al zeven jaar opgezadeld met het faillissement van Moresta, dat indertijd op uiterst dubieuze gronden werd uitgesproken." Op 2 april 1997 werd het bedrijf door de rechtbank in Utrecht failliet verklaard na een aanvraag van zakenman Bertus Lamme uit Loosdrecht, die ook een steunvordering van de firma Schep & Van Ruitenbeek uit Hoevelaken indiende. Lamme had Oudesel jr. al tijdens de begrafenis van zijn vader aangesproken over een schuld van 25.000 gulden, maar in de administratie van Moresta was er niets over te vinden. Omdat Moresta na het overlijden van Oudesel sr. feitelijk stuurloos was, vertegenwoordigde niemand het bedrijf bij de faillissementszitting. "Al in februari was de hal aan de Meteorenstraat ontruimd, nadat verhuurder Mabon uit Rijswijk daartoe een eis had ingediend via de kantonrechter, omdat er een huurachterstand van 150.000 gulden zou zijn", zegt Oudesel jr. "Ik zat toen in Brazilië bij vrienden bij te komen van alle emoties van het overlijden van mijn ouweheer. Toen ik terugkwam, bleek de hal leeg. De hele handelsvoorraad van zo'n 5 miljoen euro was spoorloos verdwenen. Die was gewoon op straat gezet en de gemeente had de afvoer ervan geregeld, maar iedereen die hoorde dat de spullen voor het grijpen lagen, kwam met zijn vrachtwagentje aangesnord en laadde maar in."

Vordering
Toen enkele maanden later mr. J.L.P. Hogendoorn van het gerenommeerde advocatenkantoor Derks, Star Busman, Hanotiau als curator werd aangesteld, stuurde deze op 14 april zijn eerste verslag aan rechter- commissaris mr. T.J. Jansen Schoonhoven. Hij rapporteerde dat twintig mensen twee dagen lang met de ontruiming waren bezig geweest. Hij schreef: "In totaal zijn ruim 70 containers met allerhande zaken afgevoerd, waarvan het merendeel afval was en inmiddels is vernietigd."

"Maar er lag alleen al 250 ton elektronisch afval, dat een euro per kilo waard was", zegt Harry Oudesel, die na zijn terugkeer uit Brazilië gelijk in actie kwam. Hij nam mr. G.J. Galama uit Eemnes in de arm. "Het bleek dat Lamme een vordering van 25.000 gulden afgezet was en het treinverkeer tot stilstand was gebracht omdat men al vier uur mijn huis aan het belegeren was. Toen heb ik mijn wapen op tafel gelegd en gezegd: 'Hier hebben jullie het pistool ook'. Ik mag dan een gifkikker zijn, maar ik heb me nooit verscholen voor de dingen die ik heb gedaan." verplicht is." Dit werd op 8 april 1997 schriftelijk bevestigd door directeur Egbert Schep van de firma Schep & Ruitenbeek. Deze getuigde over de steunvordering: "Ik verklaar dat deze vordering ten tijde van het faillissementsverzoek niet meer bestond."

"Er zijn mensen die vreselijk hun zakken hebben gevuld"

Oudesels advocaat diende daarop een verzoek tot herziening van het faillissement in, maar die kwam er nooit. Zelfs niet nadat de curator op 14 april aan de rechter-commissaris melding maakte van de dubieuze gang van zaken. Hij rapporteerde: "Blijkens de verklaring van 8 april van de heer Egbert Schep lijkt deze vordering ten tijde van het faillissement inderdaad niet meer te hebben bestaan en ziet het ernaar uit dat crediteur Lamme bij de aanvraag van het faillissement een ondeugdelijke (niet bestaande) steunvordering heeft gebruikt."

"Harry Oudesel was deze week even terug in Nijkerk op de plaats waar het allemaal begon.Hij zegt: "Mijn vader had een florerend bedrijf, maar na zijn dood werd het volledig geplunderd en te gronde gericht. Ik wil nu dat de politie de daders opspoort."

Opmerkelijk is dat de rechter-commissaris mr. Jansen Schoonhoven zelf voorzitter was van de rechtbank die het omstreden faillissement uitsprak. Hij zou na de melding van de curator dus feitelijk een onderzoek moeten instellen tegen zijn eigen uitspraak! Maar de curator vond ook dat 'er sprake lijkt te zijn van diverse onbetaald gebleven schulden'. Harry Oudesel zegt: "Met andere woorden: we moeten dit faillissement toch maar doorzetten, hoewel er dus geen wettelijke basis voor was. Er bleek bovendien nog 35.000 gulden op de rekening van mijn vader te staan, maar de curator kreeg daar uiteindelijk ruim 32.000 gulden van als salaris voor zijn activiteiten. Mij weigert hij nog steeds inzage in de administratie van Moresta."

Boos
Mr. Galama, zeven jaar lang de raadsman van Oudesel, weigerde deze week elk commentaar op de gebeurtenissen. Hij wil niets meer met Oudesel te maken hebben. Zijn cliënt werd in juni vorig jaar zo boos op hem, nadat er maar geen centimeter vordering werd gemaakt in zijn zaak, dat hij hem ernstig bedreigde met de mededeling; 'Ik steek je kantoor in de fik en trek je helemaal uit elkaar'. Galama deed aangifte, maar na een eis van vier maanden wegens bedreiging werd Oudesel in januari van dit jaar door de Utrechtse rechtbank vrijgesproken, omdat justitie slechts de verklaring van mr. Galama kon overleggen als bewijs en verder met getuigenverklaringen uit de derde hand kwam aanzetten. Galama's angst voor lichamelijk geweld van de zijde van zijn cliënt was niet helemaal ongegrond. Harry Oudesel, sloper van beroep, heeft een strafblad waarop diverse vechtpartijen voorkomen en op 28 september 1986 schoot hij de Marokkaan M.S. dood op de Geuzenweg in Hilversum. Hij werd tot tweeënhalf jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens doodslag. De Amsterdamse rechter mr. baron Bentinck gaf de Hilversumse overheid tijdens de uitspraak een ongenadige veeg uit de pan omdat ondanks talloze klachten wegens zware overlast van klanten van een coffeeshop niets aan de terreur van de drugsgebruikers was gedaan.

Geterroriseerd
Over die bewogen nacht zegt Harry Oudesel nu: "De hele buurt werd geterroriseerd en die nacht probeerde het slachtoffer mij dood te rijden. Toen ontplofte ik. Ik had een pistool in een schouderholster, omdat ik me al maanden ernstig bedreigd voelde in mijn eigen straat. Als ik er nu op terugkijk, dan zeg ik: 'Je kan zelfs van een priester een moordenaar maken als je hem maar lang genoeg treitert'. Twee dagen na de schietpartij werd de coffeeshop dichtgetimmerd. Toen kon het opeens wél." Hij meldde zich enkele uren later in gezelschap van zijn vader zelf bij de politie. "Ik heb toen nog minstens een uur in de kantine koffie zitten drinken met de agenten", vertelt hij over de meest dramatische nacht in zijn leven. "Het wapen had ik nog in mijn holster. Zegt er opeens één: 'Laten we even naar de Geuzenweg bellen dat we hem hebben'. Bleek dat er arrestatieteams waren opgetrommeld, de hele buurt afgezet was en het treinverkeer tot stilstand was gebracht omdat men al vier uur mijn huis aan het belegeren was. Toen heb ik mijn wapen op tafel gelegd en gezegd: 'Hier hebben jullie het pistool ook'. Ik mag dan een gifkikker zijn, maar ik heb me nooit verscholen voor de dingen die ik heb gedaan." Nu heeft Oudesel dus de hulp ingeroepen van diezelfde politie om klaarheid te brengen in de duistere gang van zaken rond de ondergang van
het eens zo florerende bedrijf van zijn vader. Hij zegt: "In 1996 kwam in de eerste negen maanden van het jaar ruim 190.000 gulden binnen. Dat staat vast. Waar is al dat geld gebleven? Er moest nog een groot bedrag aan huren in Nijkerk worden geïncasseerd. De handelsvoorraad had een enorme waarde en die is spoorloos verdwenen. En toch werd er een faillissement uitgesproken op een valse verklaring en een vordering die nergens in de administratie voorkwam. Er zijn mensen die vreselijk hun zakken hebben gevuld na de dood van mijn vader. Ik hoop dat de politie hier nu eindelijk eens klaarheid in kan brengen. Als ze mij bellen, sta ik ook altijd voor hen klaar."
Het oude terrein van de Nederlandsche Seintoestellen Fabriek is inmiddels grondig geherstructureerd. Van de oude loods aan de Meteorenstraat 83 zal niets meer over zijn. Peek Traffic zit elders. Er staan nu huizen en een soort kerk op het zelfde terrein.

De aangever Henk Oudesel is overleden en daarom reden genoeg voor de politie om de dader vrijuit te laten terwijl de dood van Henk het indirekte gevolg van de mishandeling geweest kan zijn. Men had moeten onderzoeken of er een causaal verband kan zijn tussen de mishandeling en het overlijden van de heer Oudesel.

Gezien het stilgelegde treinverkeer moet het gedoe vooraan in de Geuzenweg gebeurd zijn. Waar nu de witte Mevlana moskee met gele minaret staat, daar zat vroeger coffeeshop Afrika. Maar die is pas veel later gesloten , zo tijdens de bouw van de moskee. In het winkeletalagepand van motorrevisiebedrijf Frank schijnt mogelijk ook een coffeeshop gezeten te hebben en daartegenover misschien ook wel. Het Centrum voor Buitenlanders heeft daar ook lang gezeten. Daar zijn in 2002 drie auto's door een vuurwerkbom uitgebrand. De Marokkaan M.S. die daar is doodgeschoten zal geen vroom christelijk engeltje geweest zijn. Wat had hij op zijn kerfstok dat hij daar koudgemaakt werd? Of was het een geval van zinloos geweld?

Sinds deze publicatie op 15 februari 2004 is uiteraard niets meer van deze zaak in de media of op internet vernomen en in de diepe Gooise doofpot verdwenen. Reacties en aanvullende informatie kunt U hieronder kwijt.

Dit land is heel, heel diep gezonken.

2 opmerkingen:

 1. De heer Oudesel heeft in 2008 een aggregaat bij Bredenoord afgehaald, nooit betaald en meneer is met de Noorderzon vertrokken (incl. aggregaat.....)

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Dit is 'm zeker niet?
  Handelsonderneming H. Oudesel
  Dumpartikelen
  Oonksweg 30
  7622 AW Borne

  Bongerd 10
  7607 ML Almelo

  BeantwoordenVerwijderen